Medikal

Medikal

MAH, ilaç ve sağlık sektöründe lider olan IDM (İlac Dağıtım Merkezi) ile Önce İnsan” anlayışından hareketle, toplumun her kesiminden hastaya iyi dağıtım metotları çerçevesinde ilacını ulaştırmak, yüksek kalitede ve kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir sağlık hizmeti sunmak, sürekli yenilenen eczacılık piyasasını takip ederek sektörün dinamiklerini karşılamaktır.

Mah Mah